New Admin! New Script! New Look!

Latest news and promotions about FirstBitcoinRevshare
User avatar
FBRAdmin
Site Admin
Posts: 78
Joined: 08 Apr 2016, 15:32

New Admin! New Script! New Look!

Postby FBRAdmin » 10 Jan 2017, 18:26

Dear FBR Members, first of all I would like to thank you all for your patience and belief in FBR, and especially in me all this time.

I have tried my best to run this website for the past 7 months, but it has its own challenges, and has been quite stressful for me lately, because of which I haven't been able to give time to my family, especially during the Holidays. So after a lot of consideration I have decided to move on and resign as the Admin of FBR, and go back to my hometown.
Do not worry, I will be handing over the running of the website to a very good member of FBR, who we have come to know personally, and have full faith in his abilities.

Please join me in welcoming the New Admin of FBR - Mr. Hiren Bhatt. I am quite sure that he will be able to serve FBR and its members even better!
I will continue as the co-Admin till this month end, and will officially resign on 31st January. During these next few weeks I will be working with the new Admin, helping him to understand the workings of the website.

The New Admin has created a New Facebook Group where it would be easier to provide Help and Support than with the current Facebook page. Here is the link to the Official FirstBitcoinRevshare Group - https://www.facebook.com/groups/FirstBitcoinRevshareOfficial/
Please join it for regular updates and Help.

We have also discussed about when the New Script should be released to the public, and we have decided that it is better to wait for a few more days and have a totally New Script backend, instead of going live today and then changing the backend after a few weeks. I understand the members are eager to start on with a live website asap, but we feel it is better to wait for some more time and get an awesome new script after a few more days of waiting.

This also gives me an opportunity to welcome our new Creative Head/Design Director Ms.Mukherjee, who will be in charge of the implementation of the New Look of the website.
These extra few days will also help her and the design team in making an awesome looking website with a totally New Look!


The New Website will also have many new ways to earn which will surely benefit our free members to earn an extra income from FBR. :)

So lets work together in making FBR the Best Revshare of 2017.

-FBR Admin

siddartha
User
Posts: 24
Joined: 09 Jul 2016, 14:51

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby siddartha » 10 Jan 2017, 18:46

Goodbye Sir. Good luck for your next journey. But personally I still hope that you will come back and join Hiren Bhai as co-admin. Thank you very much for your support and kind nature all these months.

nadeemahmed
New Registered User
Posts: 1
Joined: 09 Dec 2016, 02:23

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby nadeemahmed » 11 Jan 2017, 02:13

Hello Admin,

Can u please tell me when the site makes a comeback, can u specify proper date and time

Thanks in advance

Nadeem

satya3
New Registered User
Posts: 1
Joined: 08 Nov 2016, 13:35

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby satya3 » 11 Jan 2017, 02:16

Hi FBR GREATER Team...
I am always been with u.
How much time to take FBR start?
satyaprakash2116@gmail.com
Mobile 8652597086
How can I personally chat with FBR GREATER Team. Because I think I have new Ideas.
Please reply.

U r s faithfully
satya3

PANDIANK21
New Registered User
Posts: 3
Joined: 04 Nov 2016, 07:47

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby PANDIANK21 » 11 Jan 2017, 09:10

ALL THE BEST
THANK YOU
PANDIANK21

User avatar
FBRAdmin
Site Admin
Posts: 78
Joined: 08 Apr 2016, 15:32

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby FBRAdmin » 12 Jan 2017, 13:43

Polish Translation done by FBR Member - tatr734

Nowy Admin! Nowy skrypt! Nowy wygląd!

Drogi Użytkownicy FBR, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim za cierpliwość i wiarę w FBR, a zwłaszcza we mnie przez cały ten czas.

Uczyniłem wszystko co w mojej mocy, aby zapewnić działanie tej witryny w ciągu ostatnich 7 miesięcy, ale ma swoje wyzwania, a ostatnio było dość stresujące dla mnie, z których to powodów nie byłem w stanie poświęcić czas mojej rodzinie, zwłaszcza podczas Świąt. Tak więc po dużym namyśle postanowiłem pójść dalej i zrezygnować z funkcji Administratora FBR i wrócić do mojego rodzinnego miasta.
Nie martwcie się, gdyż przekazuję funkcjonowanie strony internetowej w ręce bardzo dobrego członka FBR, z którym poznaliśmy się osobiście i mam pełną wiarę w jego możliwości.

Proszę przyłączyć się do mnie witając Nowego Administratora FBR - Pana Hiren Bhatt. Jestem pewien, że będzie on w stanie obsługiwać FBR i członków tej strony jeszcze lepiej!
Będę dalej działał jako współadministrator aż do końca miesiąca, zaś oficjalnie zrezygnuję z tej funkcji w dniu 31 stycznia. Podczas tych kilku najbliższych tygodni będę pracował z nowym Adminem, pomagając mu zrozumieć funkcjonowanie strony internetowej.

Nowy Admin utworzył nową grupę na Facebooku, gdzie będzie łatwiej zapewnić pomoc i wsparcie niż z bieżącej strony na Facebooku. Oto link do Oficjalnej Grupy FirstBitcoinRevshare - https://www.facebook.com/groups/FirstBitcoinRevshareOfficial/
Proszę dołączyć do tej grupy, aby otrzymywać regularne aktualizacje i pomoc.

Dyskutowaliśmy również o tym, w którym momencie Nowy Skrypt powinien zostać przekazany do wiadomości publicznej i zdecydowaliśmy, że lepiej jest poczekać kilka dni aż będziemy mieli ukończony „backend” nowego skryptu, zamiast puścić go na żywo już dziś, a następnie podmienić tenże „backend” po upływie kilku tygodni. Rozumiem, że członkowie z niecierpliwością oczekują na jak najszybsze uruchomienie strony na żywo, ale uważamy, że lepiej jest odczekać jakiś czas i uzyskać znakomity, nowy skrypt po kilku dniach oczekiwania.

Daje mi to również okazję powitać naszego nowego Szefa Kreatywnego/Dyrektor Projektu Panią Mukherjee, która będzie odpowiedzialną za realizację Nowego Wyglądu naszej strony internetowej.
Te dodatkowe kilka dni będą również pomocne dla niej i zespołu projektowego w tworzeniu niesamowitego układu graficznego strony internetowej z całkowicie Nowym Wyglądem!

Nowa strona będzie zawierać wiele nowych sposobów zarabiania, z których z pewnością skorzystają nasi darmowi członkowie, aby uzyskać dodatkowe dochody z FBR. :)

Współpracujmy zatem, aby uczynić FBR Najlepszym Programem Revshare 2017 roku.

-Admin FBR

frogman500
New Registered User
Posts: 1
Joined: 11 Oct 2016, 16:33

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby frogman500 » 13 Jan 2017, 16:52

I think an UPDATE on EVERYTHING is necessary at this point. Every 72 Hours a company should let us know where they stand.....

User avatar
FBRAdmin
Site Admin
Posts: 78
Joined: 08 Apr 2016, 15:32

Re: New Admin! New Script! New Look!

Postby FBRAdmin » 14 Jan 2017, 08:58

If you want regular updates on the progress then it is better to follow our Official Facebook Group here - https://www.facebook.com/groups/FirstBitcoinRevshareOfficial/


Return to “News About FirstBitcoinRevshare”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest